Tankowanie

Tankowanie jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Autor: aeroklub