foto. Aeroklub
Szkolenie szybowcowe SPL
foto. Aeroklub

Aeroklub Podhalański prowadzi szkolenie szybowcowe do licencji szybowcowej SPL. Uzyskanie licencji pilota szybowcowego składa się z kliku etapów. Pierwszym etapem jest tzw. szkolenie podstawowe (60 godzin szkolenia teoretycznego plus szkolenie praktyczne minimum 27 lotów z instruktorem oraz 5 samodzielnych). Praktyczne szkolenie podstawowe odbywa się na szybowcach Bocian metodą startu za samolotem holującym ( zdjęcie obok). Po ukończeniu szkolenia podstawowego można kontynuować w Aeroklubie Podhalańskim dalsze szkolenie: zadania z celności lądowania, nauka lotów termicznych i przelotów, loty na szybowcu jednomiejscowym itp. Szkolenie takie kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, przed Urzędem Lotnictwa Cywilnego. Po pozytywnie zdanym egzaminie pilot otrzymuje licencje szybowcowa SPL uprawniającą do samodzielnego wykonywania  lotów.

 

Kandydat na szkolenie powinien mieć ukończone 14 lat  i spełniać warunki zdrowotne dla licencji SPL, czyli pozytywnie przeszedł badania klasy III – MED.A030. Badania takie można przejść w Głównym Ośrodku Badań Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu lub też w każdym innym certyfikowanym ośrodku medycyny lotniczej lub u lekarza orzecznika lotniczego.

 

Pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów w przypadku wieku poniżej 18 lat.

Autor: aeroklub