Nowy Zarząd

Miło nam powiadomić, że nowo wybrany zarząd w dniu dzisiejszym, tj. 2 czerwca 2017 r. ukonstytuował się w następującym składzie:

  • Prezes Zarządu – Bogdan Stachura
  • Wiceprezes Zarządu – Mieszko Musiał
  • Skarbnik  – Michał Wojas
  • Sekretarz – Piotr Pieniążek
  • Członek Zarządu – Grzegorz Małkiewicz

Życzymy nowo wybranemu zarządowi owocnych obrad i decyzji rozwijających nasze stowarzyszenie.

Autor: aeroklub